ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

«ԿԱԴՎԻ» ԲԲԸ-ի սարքավորումների սպառողական կարևոր առավելություններից է երաշխիքային և հետվաճառքային սպասարկման առկայությունը, որակյալ մասնագետներից խորհրդատվություն ստանալու հնարավորությունը:

Ցանկացած սարքավորումների ձեռքբերման տնտեսական օգուտի հիմքը ոչ միայն ողջամիտ գների և արագ վերադարձի, այլև պահպանման ցածր ծախսերի, էժան և մատչելի պահեստամասերի, սպառվող նյութերի մեջ է: Այս բոլոր պայմանները պահպանված են «ԿԱԴՎԻ» ԲԲԸ-ի սարքավորումներում, և եթե այդ առավելություններին ավելացնենք 12 ամիս երաշխիքային ժամկետը և ժամանակի բարձր ռեսուրսը, ապա սպառողի ընտրությունն ակնհայտ է։

«Արմեն-Ավետ» ՍՊԸ-ն մեծ ուշադրություն է դարձնում ծառայությունների զարգացմանը՝ ճիշտ կողմնորոշելով հաճախորդին և նրա կարիքներին:

«Արմեն-Ավետ» ՍՊԸ-ի առաջատար սպասարկման կենտրոնը գտնվում է Երևանում, փ. Լուչևայա B-4. Այն տրամադրում է տեխնիկական ծառահյությունների ամբողջական շրջանակ «KADVI» ԲԲԸ-ի բոլոր ապրանքների համար:

Այստեղ դուք կարող եք.կատարել սարքավորումների նախնական ստուգում և ախտորոշում, վերանորոգում՝ երաշխիքային ռեսուրսների և գործառնական բնութագրերի վերականգմամբ, ստանալ որակյալ փորձագիտական խորհրդատվություն: